Szukaj w:


Władze samorządowe gminy: Wójt Gminy - Czesław Ołdakowski Przewodniczący Rady - Józef Świderski Urząd Gminy Wąsosz Pl. Rzędziana 8 19-222 Wąsosz tel. (0-86) 273-10-01 fax. (0-86) 273-10-01 www.wasosz.prv.pl Miejscowości należące do gminy Wąsosz: Bagienice, Bukowo Duże, Jaki, Kędziorowo, Kolonia Gródź, Kolonia Łazy, Kolonie Ławsk, Komosewo, Kudłaczewo, Ławsk, Łempice, Modzele, Niebrzydy, Nieciki, Sulewo-Kownaty, Sulewo-Prusy, Szymany, Wąsosz Drugi, Wąsosz Pierwszy, Zalesie, Żebry, Żebry. Charakterystyka gminy Gmina Wąsosz położona jest w południowej części powiatu grajewskiego na Wysoczyźnie Koleńskiej, na terenie "Zielonych Płuc Polski". Siedziba gminy, wieś Wąsosz leży nad rzeką Wissą (dopływ Biebrzy). Historia Wieś początkowo zwana Wąsosze czy też Wąsocze została założona przez miernika książęcego Jaśka z Roman przy ujściu rzek: Gręski i Skiejtowstoka do Wissy. W 1436 roku książę Władysław nadał miejscowości prawo miejskie chełmińskie. Przywilej lokacyjny potwierdzali kolejni władcy polscy Zygmunt I, Zygmunt August oraz Stanisław August Poniatowski. Około 1471r. został utworzony powiat wąsoski z siedzibą sądu ziemskiego. Miasto bardzo poważnie ucierpiało w czasie potopu szwedzkiego. Liczne wojny spowodowały upadek gospodarczy, pewne ożywienie nastąpiło pod koniec XVIII wieku. W 1864r. zamknięto zakon Karmelitów, natomiast w 1870 r. Wąsosz utracił prawa miejskie. Była to kara za udział w powstaniu styczniowym. Infrastruktura Gospodarka Jest to gmina o charakterze typowo rolniczym, w której dominują gospodarstwa indywidualne nastawione na produkcję wielokierunkową. Gmina posiada dogodne warunki do rozwoju rolnictwa ekologicznego, turystyki i agroturystyki. W gminie Wąsosz funkcjonuje 140 podmiotów gospodarczych, z czego 11 należy do publicznego sektora własności, pozostałe 129 znajduje się w rękach prywatnych. Dominują małe zakłady usługowo - handlowe. Kultura, oświata, sport Walory turystyczne gminy Największymi atutami regionu są czyste środowisko przyrodnicze, dobrze wykształcona sieć osadnicza i sieć ośrodków usługowych, atrakcyjne okolice oraz zabytki architektoniczne. Atrakcje przyrodnicze: Zabytki: * Zabytkowy układ urbanistyczny, w którego centrum znajduje się duży rynek obecnie Plac Rzędziana, z sześcioma uliczkami wylotowymi, wybiegającymi z jego narożników. * Klasztor pokarmelicki z XVII wieku. * Kościół parafialny z XVI wieku. * Cmentarz grzebalny. Szlaki turystyczne: