Szukaj w:

Wizna


Wizna2
Władze samorządowe powiatu: Wójt Gminy - Jan Olszewski Przewodniczący Rady - Sławomir Abramowicz Urząd Gminy Wizna Pl. Raginisa 35 18-430 Wizna tel. (0-86) 219-60-18 fax. (0-86) 219-60-56 e-mail: beata.korwek@wp.pl Miejscowości należące do gminy Wizna: Boguszki, Bronowo, Janczewo, Jarnuty, Kokoszki, Kramkowo, Lisno, Małachowo, Męczki, Mrówki, Nart, Nieławice, Niwkowo, Nowe Bożejewo, Podkosacze, Rusiniec, Ruś, Rutki, Rutkowskie, Sambory, Sieburczyn, Srebrowo, Stare Bożejewo, Wierciszewo, Witkowo, Wizna, Włochówka, Zanklewo. Charakterystyka gminy Wizna Gmina Wizna położona jest we wschodniej części powiatu łomżyńskiego, na obszarze "Zielonych Płuc Polski", na południowo - zachodnim skraju Kotliny Biebrzańskiej w pobliżu rozległego bagna Wizna. Siedziba władz gminnych, miejscowość Wizna leży na prawym brzegu Narwi, na trasie Nr 64 Łomża - Białystok. Historia W połowie XI wieku istniał tu gród przy przeprawie przez Narew, o którym wzmianki pojawiają się 1113 roku. Do XV wieku teren ten był nękany przez częste najazdy Jaćwingów, Litwinów oraz Krzyżaków. W XII w. w Wiźnie istniała kasztelania, targ i komora celna. Prawa miejskie częściowe miejscowość uzyskała około 1373 roku, natomiast pełne w 1435 roku. W 1526 roku tereny gminy zostały włączone do Korony. Wizna wówczas zaczęła pełnić rolę stolicy ziemi, istniało tam starostwo grodowe, odbywały się sejmiki i sądy. Od XVII w. stopniowa utrata znaczenia. W 1795r. Wizna znalazła się w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w Królestwie Polskim. W 1870 roku Wizna utraciła prawa miejskie. Była to kara jaką car nałożył za udział w powstaniu styczniowym. W okresie międzywojennym miejscowość pełniła rolę lokalnego ośrodka obsługi rolnictwa. W dniach 8 - 10 IX 1939r. toczyły się tu zacięte walki obronne przeciwko wojskom niemieckim. Odcinkiem "Wizna" dowodził kapitan Władysław Raginis. Infrastruktura Gospodarka Gmina Wizna jest regionem typowo rolniczym. Rolnicy zajmują się hodowlą bydła mlecznego i trzody chlewnej oraz uprawą zbóż i ziemniaków. Niestety słaba jakość gleb nie sprzyja uprawom. W regionie nie ma zakładów produkcyjnych wykorzystujących lokalne surowce. W regionie funkcjonuje 189 podmiotów gospodarczych, z których 8 należy do publicznego sektora własności, natomiast pozostałe 181 znajduje się w rękach prywatnych. Miejscowość Wizna jest lokalnym ośrodkiem handlowo - usługowym. Kultura, oświata, sport Szerzeniem kultury zajmuje się Świetlica Wiejska w Wiźnie oraz dwie biblioteki gminne w Wiźnie i Bronowie. W gminie co roku odbywa się kilka imprez cyklicznych, do najważniejszych należą: Noc Świętojańska oraz Zlot Pamięci Września. Na terenie gminy funkcjonuje 3 szkoły podstawowe: w Wiźnie, Rutkach i Starym Bożejewie oraz 1 gimnazjum w Wiźnie. Walory turystyczne powiatu Czyste, nieskażone przez zakłady przemysłowe środowisko sprawia, że gmina posiada doskonałe warunki przyrodniczo - krajobrazowe. Na obszarze gminy są warunki do rozwoju różnych form turystyki: wodnej, pieszej i rowerowej. Największym atutem gminy jest bliskość dwóch rzek: Narwi i Biebrzy. Na amatorów bliskiego kontaktu z przyrodą czekają gospodarstwa agroturystyczne oraz pola biwakowe. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego oraz rowerów. W lecie organizowane są przejażdżki konne bryczką a w zimie kuligi. Atrakcje przyrodnicze: 1. Bliskość rezerwatów przyrody: * Bagno Wizna I - ochrona torfowiska niskiego. * Bagno Wizna II - ochrona torfowiska wysokiego. 2. Rzeki Narew i Biebrza. Szlaki turystyczne: Zabytki: * Późnogotycki Kościół Św. Jana Chrzciciela. * Dzwonnica barokowa z drugiej połowy XVII wieku. * Kaplica cmentarna klasycystyczna z I-ej połowy XIX wieku. * Szczątki grodziska wczesnośredniowiecznego z XI - XII wieku.