Powiat Zambrowski


Powiat Zambrowski

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
tel. (0-86) 271-24-18
fax. (0-86) 271-20-92
e-mail: starosta.bza@powiatypolskie.pl


Gminy wchodzące w skład Powiatu Zambrów: Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów, Zambrów - miasto.

Charakterystyka
Powiat Zambrów położony jest w środkowo - zachodniej części województwa podlaskiego, pod względem geograficznym są to obszary znajdujące się na Wysoczyźnie Wysokomazowieckiej.
Łączna długość sieci wodociągowej rozdzielczej w powiecie Zambrów wynosi 457km., kanalizacyjnej - 49,4km., cieplnej - 22,9km., zaś rozdzielczej sieci gazowej - 52,9km. W powiecie funkcjonuje 4 biologiczne oczyszczalnie ścieków o łącznej przepustowości 7159 m3/dobę. W powiecie funkcjonuje 23 szkoły podstawowe, 6 gimnazjów, 19 szkół średnich. Do szkół uczęszcza łącznie 9 tys. uczniów.
W powiecie zambrowskim funkcjonuje 3172 podmiotów gospodarczych, z czego 127 należy do publicznego sektora własności, natomiast 3045 znajduje się w rękach prywatnych. Dominują małe i średnie zakłady handlowo - usługowe. Szansą dla powiatu może być rozwój turystyki i agroturystyki oraz rolnictwa ekologicznego.

Zabytki powiatu Zambrów:
Poryte Jabłoń - Dwór Woyczyńskich, neorenesansowy, zbudowany po 1860r., oparty na wzorcowym projekcie siedziby ziemiańskiej Henryka Marconiego z 1860r.; nieregularny, parterowy, częściowo piętrowy.
Rutki - Kossaki - Kościół pierwotnie w tradycji gotyckiej, zbudowany w latach 1568-98, wielokrotnie przekształcany m.in. w 1863 r. (dobudowa naw bocznych i nowa fasada); bazylikowy z klasycystyczną fasadą.
Tabędz - Kościół barokowy, drewniany o konstrukcji zrębowej, zbudowany w 1776 r., przeniesiony z Puchał w 1937 r.; trójnawowy.
Zambrów - Kościół w stylu arkadkowym, zbudowany w latach 1874-79, bazylika transeptowa z dwuwieżową fasadą.

Atrakcje przyrodnicze
Rezerwaty przyrody w powiecie Zambrów:
Bagno Wizna I - powstał w 1967 roku, jest to rezerwat torfowiskowy, powołano go w celu ochrony torfowiska niskiego ze stanowiskiem rzadkich roślin.
Bagno Wizna II - powstał w 1967 roku, jest to rezerwat torfowiskowy, powołano go w celu ochrony torfowiska wysokiego ze stanowiskiem rzadkich roślin.
Grabówka - powstał w 1996 roku, rezerwat leśny zachowany w celu ochrony wielogatunkowego lasu liściastego o wysokim stopniu naturalności.
Dębowe góry - powstał w 2001 roku, jest to rezerwat leśny utworzony w celu zachowania w stanie naturalnym znajdującej się tam dąbrowy świetlistej z dębem bezszypułkowym.

Polecane firmy: