Szukaj w:

Zbójna


Zbójna2
Władze samorządowe powiatu: Wójt Gminy - Zenon Henryk Białobrzeski Przewodniczący Rady - Jan Gawrych Urząd Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64 18-416 Zbójna tel. (0-86) 214-00-29 fax. (0-86) 214-00-29 www.zbojna.gmina.edu.pl e-mail: ugzbojna@lo.home.pl Miejscowości należące do gminy Zbójna: Bienduszka, Dębniki, Dobry Las, Gawrychy, Gontarze, Jagłowiec, Jurki, Kuzie, Laski, Nowogród, Osowiec, Pianki, Piasutno Żelazne, Popiołki, Poredy, Ruda Osowiecka, Siwiki, Sosnowy, Stanisławowo, Tabory-Rzym, Wyk, Zbójna. Charakterystyka gminy Zbójna Gmina Zbójna położona jest w zachodniej części powiatu łomżyńskiego, na obszarze "Zielonych Płuc Polski". Obszar gminy położony jest wśród lasów Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, między rzekami: Narwią, Pisą i Szkwą. Historia Infrastruktura Gospodarka Gmina Zbójna jest regionem typowo rolniczym. Rolnicy zajmują się hodowlą bydła mlecznego i trzody chlewnej oraz uprawą zbóż i ziemniaków. W gminie nie ma zakładów przemysłowych. Funkcjonuje 193 podmioty gospodarcze, z których 10 należy do publicznego sektora własności, natomiast pozostałe 183 znajduje się w rękach prywatnych. Miejscowość Wizna jest lokalnym ośrodkiem handlowo - usługowym. Kultura, oświata, sport Popularyzacją kultury zajmuje się Ośrodek Kultury w Zbójnej. Wiosną i w ostatnią niedzielę września co roku odbywają się w Zbójnej imprezy ludowe, podczas których prezentowany jest kurpiowski śpiew, taniec, gadki i teatr obrzędowy. Walory turystyczne powiatu Czyste, nieskażone środowisko, bliskość rzek sprawia, że gmina posiada doskonałe warunki do rozwoju różnych form turystyki. Na tym terenie znaleźć można tereny doskonale nadające się do biwakowania. Można również skorzystać z usług gospodarstw agroturystycznych. Gmina słynie nie tylko z przyrody, ale i z kultury ludowej. Lokalni artyści zajmują się tkaniem na krosnach, rzeźbiarstwem, plecieniem koszy, czy też wycinaniem wycinanek kurpiowskich. Atrakcje przyrodnicze: 1. Kurpiowska Puszcza Zielona. 2. Rezerwaty przyrody: * Kaniston - typu leśnego, utworzony w 1984 roku w celu zachowania zwartego, naturalnego kompleksu olsów w Puszczy Kurpiowskiej. * Czarny Kąt - typu leśnego, utworzony w 1989 roku w celu zachowania zbiorowisk boru brusznicowego i czernicowego charakterystycznego dla Puszczy Kurpiowskiej. * Łokieć - typu leśnego, utworzony w 1989 roku w celu zachowania w stanie naturalnym zbiorowisk torfowisk typu niskiego i wysokiego oraz naturalnych zbiorowisk leśnych charakterystycznych dla Puszczy Kurpiowskiej. 3. Meandrowy szlak wodny rzeki Pisy wiodący do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. 4. Cała gmina należy do obszaru chronionego krajobrazu. Szlaki turystyczne: Zabytki: * Mogiła pułkownika Antoniego Wysockiego, ps. "Miecz", uczestnika walk Powstania Styczniowego w 1863r. Mogiła położona jest na wzgórzu w lesie w pobliżu wsi Gontarze. * Cmentarz powstańców poległych w czasie Powstania Styczniowego w 1863r. * Cmentarz wojenny z I wojny światowej w miejscowości Siwiki. * Kuzie - zespół kościoła parafialnego z plebanią i dzwonnicą z 1921 r. Posiada on wartości kulturowe i zabytkowe. * Dobry Las - kościół parafialny zbudowany w 1919r. * Zbójna - kościół parafialny wzniesiony w latach 1889 - 1908, zniszczony w 1915r., odbudowany w 1923r. * Kapliczki przydrożne.