RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA


RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA:

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA:

ul. Branickiego Jana Klemensa 29, Białystok
tel. 857325623 , 603889517
areo@bk.onet.pl
ul. 1000-Lecia PP 4, Białystok
tel. 856623716
consulting@eko-system.pl
ul. Młynowa 17 lok.1, Białystok
tel. 857444460 , 602730141
ekoexpert@ekoexpert.com.pl
EKOEXPERT DORADZTWO EKOLOGICZNE I GOSPODARCZE SP. Z O.O. BIAŁYSTOK-PODLASIE - Logo