identyfikowanie i rozwiązywanie konfliktów


identyfikowanie i rozwiązywanie konfliktów:

identyfikowanie i rozwiązywanie konfliktów:

ul. Mickiewicza Adama 14 LOK.19, Białystok
b.leben@poczta.onet.pl