Czarna Białostocka


Czarna Białostocka - 1 Czarna Białostocka - 2

Urząd Miejski Czarna Białostocka ul. Traugutta 2 16-020 Czarna Białostocka tel. (0-85) 710-11-81 fax. (0-85) 710-19-95 e-mail: umig_czarna@interia.pl

Miejscowości należące do gminy Czarna Białostocka: Brzozowy Mostek, Brzozówka Koronna, Brzozówka Strzelecka, Brzozówka Ziemiańska, Budzisk, Buksztel-Gajówka, Burczak, Chmielnik, Czarna Białostocka, Czarna Wieś Kościelna, Czumażówka, Dworzysk, Horodnianka, Hutki, Jesienicha, Jezierzysk, Karczmisko, Klimki, Kosmaty Borek, Krzyżyk, Lacka Buda, Łapczyn, Łazarz, Machnacz, Niemczyn, Niemczyn, Ogóły, Oleszkowo, Osierodek, Ośrodek, Podbrzozówka, Podniemczyn, Podratowiec, Podzamczysk, Ponure, Przewalanka, Ratowiec, Rogoziński Most, Ruda Rzeczka, Rudnia, Straż, Wilcza Jama, Wólka Ratowiecka, Zamczysk, Zdroje, Złota Wieś, Złotoria.

Charakterystyka gminy Czarna Białostocka Gmina Czarna Białostocka leży w północnej części Powiatu Białostockiego, na Wysoczyźnie Białostockiej otoczona lasami Puszczy Knyszyńskiej. Przez teren gminy przebiega trasa międzynarodowa nr 19 Białystok - Sokółka - Kuźnica Białostocka - Grodno. Historia Czarna Białostocka jest ośrodkiem zbudowanym w latach 1950 - 1960 na gruntach należących do miejscowości o nazwie Czarna Wieś. W 1959 roku uzyskała ona status osiedla. Prawa miejskie Czarna Białostocka otrzymała w 1962 roku.

Infrastruktura W miejscowości Czarna Białostocka ze zbiorczej sieci wodociągowej korzysta 7,7 tys. mieszkańców (78,5%), natomiast z kanalizacyjnej 6,3 tys. (63,7%). Na potrzeby miasta wybudowano oczyszczalnię ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości 2500 m3/dobę.

Gospodarka Czarna Białostocka jest gminą rolniczą, mieszkańcy zajmują się hodowlą bydła i trzody chlewnej oraz uprawą zbóż i ziemniaków. Siedziba władz gminnych miasto Czarna Białostocka jest ośrodkiem przemysłu: elektromaszynowego (fabryka maszyn rolniczych), drzewnego (tartak), materiałów budowlanych (betoniarnia), spożywczego (młyn) oraz skórzanego (zakłady obuwnicze). Obok zakładów przemysłowych funkcjonują przedsiębiorstwa handlowo - usługowe. W sumie na terenie gminy działa 802 podmioty gospodarcze, z których 18 należy do publicznego sektora własności, pozostałe 784 znajduje się w rękach prywatnych.

Kultura, oświata, sport Skansen Obóz Partyzancki (urządzenia obozowe).

Walory turystyczne gminy

Atrakcje przyrodnicze: * Puszcza Knyszyńska.

Polecane firmy:

Łubniki
tel. 857188660 , 695305614
proexpo@proexpo.pl
Poświętne
tel. 857187408 , 515668583
bocian@czarnybocian.pl
ul. Białostocka 68, Zabłudów
tel. 857188098
ul. Szosa Knyszyńska 88, Fasty