Wasilków


Wasilków - 1 Wasilków - 2

Urząd Miejski Wasilków

ul. Białostocka 7

16-010 Wasilków

tel. (0-85) 718-57-00 fax. (0-85) 718-57-00

www.wasilkow.pl e-mail: burmistrz@wasilkow.pl

Miejscowości należące do gminy Wasilków: Burczak, Dąbrówki, Horodnianka, Horodnianka, Jaroszówka, Jurowce, Jurowce, Katrynka, Katrynka Mostek, Mostek, Nowodworce, Osowicze, Ożynnik, Podkrzemionka, Rybniki, Sielachowskie, Sochonie, Studzianki, Wasilków, Woroszyły, Wólka Poduchowna, Wólka-Przedmieście, Zapieczki, Zaścianek.

Charakterystyka gminy Wasilków Gmina Wasilków leży na północ od Białegostoku, na Wysoczyźnie Białostockiej. Siedzibą gminy jest położone nad Supraślą miasto Wasilków. Przez gminę przebiegają dwie drogi krajowe kierujące się do przejść granicznych: nr 18 Białystok - Kuźnica Białostocka i nr 19 Białystok - Augustów - Ogrodniczki oraz linia kolejowa o znaczeniu międzynarodowym z Warszawy do St. Petersburga. Historia Historia Wasilkowa sięga aż średniowiecza. Z tym okresem związane są dwie legendy: pierwsza z nich dotyczy cudownego uzdrowienia Wasylika, brata księcia Rusi Halickiej - Daniela w uroczysku Święta Woda, natomiast druga opisuje zwycięską bitwę Leszka Białego z Trojdenem w 1285 roku. Tereny gminy Wasilków znajdowały się pod wpływami kolejno Jaćwongów, Rusinów, Litwinów i Mazowszan. Miasto Wasilków założył na prawie magdeburskim Grzegorz Wołłowicz w 1566 roku. Osada powstała na ówczesnej granicy Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego w celu rozpoczęciu kolonizacji Puszczy. W tym czasie pobudowano pierwszy drewniany kościół. W południowej części miasta powstał dwór starosty wasilkowskiego Łukasza Górnickiego, nadwornego sekretarza czterech królów polskich, który osiadł na stałe w Wasilkowie po śmierci Zygmunta Augusta. Mieszkańcy zajmowali się przeróbką drewna, produkcją smoły i potażu oraz rolnictwem. Rozwój gospodarczy miasta nastąpił w połowie XIX wieku i był związany z wprowadzeniem granicy celnej na Narwi w 1834 roku. To posunięcie skłoniło do przenoszenia swoich zakładów do Obwodu Białostockiego. W XIX wieku zbudowano nowy kościół, cerkiew i synagogę. W 1894 - 95 roku wielki pożar zniszczył prawie całe miasto, które niemniej jednak szybko odbudowano. Wasilków nie ucierpiał w czasie I wojny światowej. W okresie międzywojennym rozwijała się tutaj działalność wypoczynkowo - letniskowa. W czasie II wojny światowej zniszczeniu uległo około 20% miasta. Po wojnie tradycje włókiennicze kultywuje Zakład Przemysłu Wełnianego im. Emilii Plater. Infrastruktura Z sieci wodociągowej korzysta w Wasilkowie 7,3 tys. mieszkańców (86,5%), z sieci kanalizacyjnej 4 tys. (47,7%), zaś z sieci gazowej 2,2 tys. (26,5%). W gminie Wasilków jest bardzo dobrze rozwinięta baza turystyczna. Przyjeżdżający ma do dyspozycji hotele, pola namiotowe i kwatery agroturystyczne.

Gospodarka Gmina Wasilków to przede wszystkim rozległe tereny leśne i miejsca o dużych walorach przyrodniczych. Aż 80% jej obszaru to Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej i jego otulina. Jest to przede wszystkim miejscowość wypoczynkowo - letniskowa. Poza tym znajdują się tam zakładu przemysłu włókienniczego, drzewnego i spożywczego. W gminie zarejestrowanych jest 980 podmiotów gospodarczych, 12 z nich należy do publicznego sektora własności a 968 prywatnego.

Kultura, oświata, sport

Głównym koordynatorem działań kulturalnych jest Miejski Ośrodek Animacji Kultury, Turystyki, Sportu i Rekreacji w Wasilkowie. Przy Ośrodku działają różne zespoły muzyczne, takie jak: Kapela Jana, Malwianki, Orkiestra Dęta. Działa tam również koło teatralne "Na Skrzydłach". W regionie wydawana jest również "Gazeta Wasilkowska", która dystrybuowana jest po całej gminie. Zajmuje się ona aktualnymi problemami mieszkańców. Walory turystyczne gminy W gminie jest możliwość uprawniania turystyki kwalifikowanej: wędkarstwa, myślistwa, kajakarstwa i jeździectwa. Turysta ma również do dyspozycji liczne szlaki turystyczne i ścieżki dydaktyczne. Do dyspozycji odwiedzających przygotowano 2 hotele, kwatery agroturystyczne i pola namiotowe.

Atrakcje przyrodnicze: 1. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej i jego otulina. 2. Rezerwaty przyrody: * Rezerwat "Czarna Rzeczka". * Rezerwat krajobrazowy "Góry Lence". * Rezerwat przyrody "Jałówka". * Rezerwat przyrody "Krzemianka". * Rezerwat "Antoniuk". 3. Rezerwat krajobrazowy "Polana Kopisk". Szlaki turystyczne: * Szlak im. Witolda Sławińskiego. * Szlak Świętej Wody. * Szlak Supraski. * Szlak im. Łukasza Gónickiego. * Szlak do Kopalni Krzemienia. * Szlak kajakowy Supraśli. Szlak Maryjny Białystok - 15 km - Supraśl - 12 km - Sokołda - 52 km - Różanystok - 61 km - Święta Woda - 45 km - Krypno - 47 km - Juchnowiec - 10 km - Białystok Ścieżki dydaktyczne, przyrodnicze i kulturowe: * Ścieżka przyrodnicza "Krzemianka". * Ścieżka kulturowa. * Białostockie Muzeum Wsi. * Ścieżka przyrodnicza "Dolina Jałówki". * Ścieżka kulturowa "Wasilków".

Zabytki: Święta Woda - położona jest niedaleko Wasilkowa, swoją nazwę zawdzięcza słynącemu z cudów źródełku. Początki kultu sięgają początków XVIII wieku, kiedy to pewien niewidomy szlachcic po przetarciu oczu wodą z tego źródełka odzyskał wzrok. W podziękowaniu za ten cud wzniósł kaplicę. Święta Woda stał się miejscem kultu unitów i prawosławnych, później również i katolików. W XX wieku unowocześniono ujęcie wody, zbudowano grotę, w której umieszczono figurę Matki Boskiej. Badania radiestezyjne potwierdziły wysokie wartości bioenergetyczne tamtejszej wody. Kopalnie krzemienia - znajdują się w rezerwacie Krzemionka nieopodal Rybnik i pochodzą sprzed 3000 tysięcy lat, zachowały się w bardzo dobrym stanie. Na wzgórzu w Rybnikach występują ślady co najmniej kilkudziesięciu kopalń.

Polecane firmy:

ul. Kościelna 58 C, Wasilków
tel. 857338828
wamed.zoz@gmail.com
PRZYCHODNIA LEKARSKA WA-MED FILIA WASILKÓW - Logo
ul. Kryńska 32, Wasilków
tel. 857186555 , 509116328
wamed.zoz@gmail.com
PRZYCHODNIA LEKARSKA WA-MED WASILKÓW - Logo