Siemiatycze Miasto


Władze samorządowe gminy: Burmistrz Miasta - Zbigniew Jan Radomski Przewodniczący Rady - Zdzisław Werpechowski Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2 17-300 Siemiatycze tel. (0-85) 655-22-64 fax. (0-85) 655-22-64 Charakterystyka Siemiatycze miasto w południowej części województwa podlaskiego nad rzeką Kamionką, pod względem geograficznym są to tereny położone na Wyżynie Drohiczyńskiej. Miasto leży na drodze międzynarodowej nr 19 Białystok - Lublin - Rzeszów. Miasto może spełniać rolę bazy wypadowej do organizowania wycieczek po szlakach Nadbużańskich oraz zwiedzania zabytków architektury w pobliskich miejscowościach. Pierwsze wzmianki o Siemiatyczach dotyczą budowy kościoła parafialnego i pochodzą z pierwszej połowy XV wieku. Prawa miejskie uzyskała osada w 1542 roku na mocy przywileju wydanego w Wilnie przez Zygmunta Augusta. Od tego czasu miasto bardzo często zmieniało właścicieli. Okres największej świetności przypadł na drugą połowę XVIII wieku, kiedy to właścicielką miast była wojewodzina bracławska Księżna Anna Paulina z Sapiehów Jabłonowska. Przyczyniła się ona do rozwoju gospodarczego i kulturalnego regionu. W wyniku rozbiorów Siemiatycze weszły w skład Cesarstwa Rosyjskiego. Początkowo nie wpłynęło to na rozwój miasta, a wręcz spowodowało wzrost produkcji. Niestety dobrą koniunkturę zahamował wybuch powstania styczniowego, w czasie którego w mieście miała miejsce jedna z większych bitew. Siemiatycze jeszcze długo po powstaniu nie mogły odbudować się ze zniszczeń. Działania wojenne I wojny światowej oszczędziły miasto. W okresie międzywojennym Siemiatycze starały się przezwyciężyć kryzys gospodarczy jaki pozostał po latach spędzonych pod zaborami. Druga wojna światowa była szczególnie tragiczna dla mieszkańców narodowości żydowskiej (stanowili oni prawie 69% ogółu społeczeństwa mieszkającego w tym czasie w mieście). Ocalało jedynie 400 Żydów reszta zginęła w komorach gazowych Treblinki. Z rozdzielczej sieci wodociągowej korzysta w Siemiatyczach 11,7 tys. mieszkańców (73,6%), z sieci kanalizacyjnej 9,1 tys. (57,7%), natomiast gazowej 5,7 tys. (36,1%). W funkcjonuje 1 biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 14000 m3/dobę. Na terenie miasta działają 4 przedszkola samorządowe, 3 szkoły podstawowe, 3 gimnazja, na poziomie średnim kształci Zespół Szkół w Siemiatyczach, istnieje również Szkoła Muzyczna. W Siemiatyczach w 2001 roku zarejestrowanych było 1376 podmiotów gospodarczych, wśród których 36 należało do publicznego sektora własności, reszta znajduje się w rękach prywatnych. Siemiatycze są ośrodkiem gospodarczym o pnadlokalnym znaczeniu. Posiadają duże przedsiębiorstwa produkcyjne w branży rolno - spożywczej i drzewnej. Poza tym funkcjonuje działalność gospodarcza w zakresie drobnej i średniej wytwórczości, handlu i usług. Do najciekawszych zabytków Siemiatycz zaliczamy: * Kościół p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii - murowany z lat 1626 - 37, z fundacji Lwa Sapiehy, kościół stanowi przykład architektury późnorenesansowej z późnobarokową fasadą, posiada bardzo bogate wyposażenie, w tym ołtarz główny w stylu regencyjnym oraz liczne barokowe ołtarze boczne. * Dzwonnica i ogrodzenie - wzniesione w latach 1725-27, późnobarokowe, murowane z cegły tynkowane, kryte dachówką. * Dawny Klasztor misjonarzy obecnie Dom Opieki Społecznej - wybudowany w latach 1719-27 w stylu późnobarokowym. * Szpital - wzniesiony w 1726r. przez Wincentego Rachettiego. * Cerkiew parafialna p. w. Apostołów śś Piotra i Pawła. * Dawna Bożnica - wzniesiona w latach 1797-1801. Pierwotnie klasycystyczna, odbudowana po zniszceniach wojennych w latach 1959-64 z zatarciem cech stylowych. * Przyszkółek - neobarokowy z ok. 1900r. * Pozostałości Założenia Pałacowego usytuowane w południowo - zachodniej części miasta. * Kaplica Ewangelicka z przełomu XVIII/XIX wieku. * Kaplica pw. Św. Anny z początku XIX wieku. W mieście są bardzo dobre warunki do rozwoju turystyki pieszej, rowerowej i wodnej. Znajdująca się tam baza sportowo - rekreacyjna składa się m.in. z dwu strzeżonych kąpielisk, dwu wypożyczalni sprzętu wodnego, a także kompleksu boisk sportowych i kortu tenisowego. Siemiatycze posiadują również dobrze rozwiniętą sieć obiektów świadczącą usługi noclegowo - gastronomiczne.

Polecane firmy:

ul. Wysoka 45, Siemiatycze
tel. 856552942
Żerczyce
tel. 856575693
ul. Ogrodowa 19C, Siemiatycze
ul. Ściegiennego Piotra 1, Siemiatycze
tel. 856561721
podlaski@armir.gov.pl
ul. Słowiczyńska 31, Siemiatycze
tel. 856552581