Korycin


Korycin - 1 Korycin - 2
Władze samorządowe gminy: Wójt Gminy - Mirosław Lech Przewodniczący Rady - Józef Gliński Urząd Gminy Korycin ul. Knyszyńska 2a 16-140 Korycin tel. (0-85) 721-90-32 fax. (0-85) 721-94-44 e-mail: korycin@kki.net.pl Miejscowości należące do gminy Korycin: Aulakowszczyzna, Białystoczek, Bombla, Borek, Brody, Czarlona, Długi Ług, Dzięciołówka, Gorszczyzna, Korycin, Krukowszczyzna, Kumiała, Laskowszczyzna, Łomy, Łosiniec, Mielewszczyzna, Mielniki, Nowinka, Olszynka, Ostra Góra, Popiołówka, Przesławka, Romaszkówka, Rudka, Rykaczewo, Skindzierz, Stok, Szaciłówka, Szumowo, Wojtachy, Wyłudki, Wyłudy, Wysiółki, Wysokie, Zabrodzie, Zagórze, Zakale, Zastocze. Charakterystyka Gmina Korycin leży w zachodniej części Powiatu Sokólskiego, pomiędzy Puszczą Knyszyńską i Biebrzańskim parkiem Narodowym. Gmina ma dogodne położenie, bowiem przez jej teren przebiegają takie szlaki komunikacyjne, jak: Białystok - Augustów - Suwałki - Budzisko, Korycin - Knyszyn- Jeżewo - Warszawa oraz Korycin - Sokółka - Kuźnica. Większość wsi na terenie dzisiejszej gminy powstała przed końcem XVI wieku. Około roku 1571 wybudowano w Korycinie drewniany kościółek. W roku 1601 utworzono tu parafię, a król Zygmunt III Waza ufundował duży kościół. Przed rokiem 1634 miała miejsce lokalizacja miasta Korycin, któremu w 1671 r. król Michał Korybut Wiśniowiecki nadał prawa miejskie chełmińskie. Korycin utracił prawa miejskie między rokiem 1897 a 1920. Rzeka Brzozówka płynąca wzdłuż zachodniej granicy, przez wieki stanowiła granicę Polski oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego. W gminie Korycin infrastruktura stoi na bardzo wysokim poziomie. Od 1995 roku działa w Korycinie komunalna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 160 m3/dobę. Większość mieszkańców gminy korzysta z sieci wodociągowej i telefonicznej. W regionie zakończono również program kompleksowej kanalizacji poprzez budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Na rzece Kumiałka wybudowano zbiornik retencyjny o powierzchni około 5 ha. Tereny wokół niego przeznaczono na obiekty rekreacyjno - sportowe. Korycin jest gminą typowo rolniczą, gdzie średnia wielkość gospodarstwa wynosi 16 ha. Gmina Korycin znana jest jako zagłębie truskawkowe. Co roku odbywają się tutaj Ogólnopolskie Dni Truskawki. Oprócz tego prowadzona jest drobna działalność gospodarcza. W regionie zarejestrowanych jest 157 podmiotów gospodarczych, w tym 11 należy do publicznego sektora własności reszta znajduje się w rękach prywatnych. Władze gminy kładą nacisk na rozwój rolnictwa ekologicznego, turystyki i agroturystyki. walory turystyczne Imprezy kulturalne organizowane w gminie Korycin: * Ogólnopolskie Dni Truskawki - w czerwcu. * Półmaraton Mleczny - odbywa się w przedostatnią niedzielę czerwca na trasie Korycin - Janów - Korycin. * Dni Korycina - co roku we wrześniu. szlaki turystyczne W gminie udostępniony jest szlak rowerowy oznaczony kolorem zielonym Korycin - Janów. Długość trasy 24km. Atrakcją szlaku są grodziska średniowieczne w Aulakowszczyźnie i Mielewszczyźnie oraz młyny wodne w Sitawce, Romaszkówce i Rudce. Zabytki w gminie Korycin: Korycin - Kościół p.w. Podwyższenia i Znalezienia Św. Krzyża - z przełomu XIX i XX wieku, murowane ogrodzenie z bramą boczną i 4 drewnianymi kapliczkami z drugiej połowy XIX wieku. Brody - dwie kapliczki murowane z XIX wieku. Aulakowszczyzna, Mielewszczyzna - grodziska średniowieczne pochodzące z XI i XII wieku, usytuowane nad rzeką Kumiałką. Romaszkówka - murowany młyn wodny w Romaszkówce, z końca XIX wieku.

Polecane firmy: