Powiat Sokolski


Powiat Sokolski

Władze samorządowe powiatu: Starosta Sokólski - Franciszek Budrowski Przewodniczący Rady - Jan Kułak Starostwo Powiatowe w Sokółce ul. Marszałka Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka tel. (0-85) 711-08-11 fax. (0-85) 711-20-08 www.sokolka-powiat.pl e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl Gminy wchodzące w skład powiatu: Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Suchowola, Szudziałowo. Charakterystyka Powiat Sokólski mieści się w środkowo - wschodniej części województwa podlaskiego, na Wzgórzach Sokólskich, będących częścią Niziny Północnopodlaskiej. Przez powiat przebiega droga międzynarodowa nr 19 Warszawa - Białystok - Kuźnica - Grodno. Obszar powiatu znany jest z tego, że obok siebie mieszkają wyznawcy religii katolickiej, prawosławnej oraz islamu. Powiat Sokólski jest regionem typowo rolniczym. Przeważają gospodarstwa indywidualne nastawione na produkcję zbóż i ziemniaków i hodowlę bydła zwłaszcza mlecznego oraz koni typu sokólskiego. Niektóre regiony powiatu specjalizują się w uprawie truskawek i porzeczek. Dużą renomą cieszy się Sokólska Mleczarnia produkująca, m.in.: jogurty, kefir sokólski, czy serek tatarski. W powiecie zarejestrowanych jest 4106 podmiotów gospodarczych, z czego 161 należy do publicznego sektora własności a 3945 znajduje się w rękach prywatnych. Najwięcej firm zajmuje się handlem, poza tym jest tam sporo przedsiębiorstw produkcyjnych i budowlanych wykorzystujących lokalne surowce, takie jak: drzewo czy kruszywa. Długość sieci wodociągowej rozdzielczej w powiecie wynosi ogółem 822,7km, kanalizacyjnej - 106,7km, cieplnej - 23,9km, nie ma natomiast rozdzielczej sieci gazowej. W regionie funkcjonuje 8 oczyszczalni ścieków, 7 - biolologicznych i 1 z podwyższonym usuwaniem biogenów o łącznej przepustowości 9535 m3/dobę. W Powiecie Sokólskim funkcjonuje 43 szkoły podstawowe, 13 gimnazjów i 25 średnich. We wszystkich szkołach kształci się ogółem 13,7 tys. uczniów. Powiat Sokólski posiada wiele walorów przyrodniczych. Na jej terenie znajduje się znaczna część Puszczy Knyszyńskiej. Teren Puszczy jest bogato rzeźbiony, z licznymi wzniesieniami morenowymi. Można znaleźć tam wspaniałe punkty widokowe. Szczególną atrakcją tego obszaru jest szlak tatarski zawierający liczne pamiątki związane z ludnością tatarską. Atrakcje przyrodnicze Rezerwaty przyrody znajdujące się w powiecie sokólskim: Budzisk - utworzony w 1970 roku, zachowany w naturalnym stanie fragment Puszczy Knyszyńskiej z grądami i torfowiskami. Stare Biele - utworzony w 1970r., fragment Puszczy Knyszyńskiej z wieloma chronionymi gatunkami flory i fauny. Góra Pieszczana - 1987r, fragment Puszczy Knyszyńskiej z naturalnym drzewostanem świerkowo - sosnowym. Stara Dębina - 1987r, fragment Puszczy Knyszyńskiej z drzewostanem dębowym. Woronicza - 1989r, zachowana w stanie naturalnym dolina strumienia Woronicza oraz przyległe wzniesienia morenowe. Międzyrzecze - 1990r., fragment Puszczy Knyszyńskiej z urozmaiconą rzeźbą terenu i występowaniem dużej ilości źródlisk. Bahno w Borkach - 1990r., torfowiskowe zbiorowiska o charakterze borealnym. Starodrzew Szyndzielski - 1990r., fragment Puszczy Knyszyńskiej z starodrzewem typu ciepłolubnego lasu sosnowo - świerkowo - dębowego. Nietupa - 1996r., ostoja bobrów w zatorfionej dolinie rzeki Nieputa. Kozłowy Ług - 1997r., zachowany ze względów naukowych i dydaktycznych rozległego torfowiska niskiego w początkowym stadium sukcesji leśnej. Na terenie Powiatu Sokólskiego działają 33 kwatery agroturystyczne. Właściciele oferują turystom potrawy kuchni regionalnej, wycieczki piesze i rowerowe szlakami oraz przejażdżki konne. Dla entuzjastów lokalne koła łowieckie organizują polowania. Szlaki turystyczne: * Szlak Tatarski Duży. * Szlak Tatarski Mały. * Szlak Napoleoński. * Szlak Śladami Powstania Styczniowego. * Szlak Rękodzieła Ludowego. * Szlak Janów - Korycin. * Szlak Korycin Suchowola. * Szlak Kumiałka - Biebrza.

Polecane firmy: