Suchowola


Suchowola - 1 Suchowola - 2
Władze samorządowe gminy: Burmistrz - Jerzy Omielan Przewodniczący Rady - Jacek Kaczorowski Urząd Miejski Suchowola Pl. Kościuszki 5 16-150 Suchowola tel. (0-85) 722-94-00 fax. (0-85) 722-94-00 e-mail: um_suchowola@intelkom.pl Miejscowości należące do gminy Suchowola: Bachmackie Kolonie, Brukowo, Chlewisk Dolny, Chlewisk Górny, Chmielniki, Chmielówka, Chodorówka Nowa, Chodorówka Stara, Ciemne, Czerwonka, Domuraty, Dryga, Dryga-Kolonia, Dubasiewskie Kolonie, Dubasiewszczyzna, Dwugły, Gajewo, Głęboczyzna, Grodzisk, Grymiaczki, Hołodolina, Horodnianka, Jatwieź Duża, Jatwieź Mała, Karpowicze, Kiersnówka, Kopciówka, Krzywa, Laudańszczyzna, Leszczany, Leśniki, Morgi, Nowe Stojło, Okopy, Olszanka, Ostrówek, Piątak, Podgrodzisk, Podhorodnianka, Podostrówek, Pokośno, Połomin, Poświętne, Rutkowszczyzna, Stara Chodorówka, Sucha Góra, Suchowola, Tablewo, Trzyrzecze, Wólka, Zgierszczańskie, Żakle. charakterystyka Gmina Suchowola położona jest w północno - zachodniej części Powiatu Sokólskiego, na skraju Biebrzańskiego Parku Narodowego. Pod względem geograficznym leży na skraju Wysoczyzny Białostockiej i Kotliny Biebrzańskiej. Siedziba gminy Suchowola leży nad rzeką Olszanką w centrum Europy o czym świadczy napis na okazałym kamieniu umieszczonym w parku. W Suchowoli krzyżują się ważne trasy komunikacyjne, a to znaczy drogi: Białystok - Suwałki i Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa (dawny szlak handlowy z Korony na Litwę). Suchowola powstała prawdopodobnie pod koniec XVI wieku w okresie zasiedlania królewskiej Puszczy Nowodworskiej. Pierwszy część jej nazwy wiąże się z powstaniem na "suchym korzeniu" inaczej mówiąc zrębie, natomiast drugi człon - wola pochodzi od wolnego czasu potrzebnego na spłacenie czynszu i innych należności. Była wówczas miejscowością leżącą na szlaku handlowym prowadzącym z Goniądza do Grodna. Od 1698 roku Suchowola ma prawo do organizowania sześciu jarmarków rocznie. Przywilej wydany przez króla Augusta II przetrwał aż do dzisiaj. Prawa miejskie otrzymała Suchowola w roku 1777 z rąk króla Stanisława Augusta. Zabiegał o to zwłaszcza podskarbi litewski Antoni Tyzenhauz. W 1775 roku kartograf i astrolog królewski Szymon Antoni Sobiekrajski wyznaczył miejsce, gdzie w linii prostej krzyżowały się linie przecinające wzdłuż i wszerz kontynent europejski. Punktem stycznym okazał się obszerny rynek w Suchowoli. Dziś w tym miejscu znajduje się obelisk ze stosowną informacją. W okresie Oświecenia Suchowola była znanym ośrodkiem handlu końmi, zbożem i bydłem. W mieście funkcjonowały liczne młyny i browary, natomiast w okresie międzywojennym wyparły je garbarnie i cementownia. W czasie II wojny światowej wielu mieszkańców tych ziem zginęło a cała ludność żydowska została wymordowana. Zniszczenia i straty ludności spowodowały utratę praw miejskich w 1950 roku, które odzyskała ponownie w 1996 roku. Władze gminy Suchowola kładą szczególny nacisk na ochronę najcenniejszych obiektów przyrodniczych regionu czyli unikatowego w skali światowej obszaru bagien biebrzańskich oraz terenów Puszczy Knyszyńskiej i Puszczy Augustowskiej. W tym celu zrealizowano szereg projektów z zakresu ochrony wód, małej retencji wodnej, gospodarki odpadami, a także ochrony powietrza. Stan środowiska poprawić również ma oddana do użytku w 1994 roku biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 300 m3/dobę. Jest ona w stanie zagospodarować ścieki nie tylko z obszaru miasta, ale również i z terenu całej gminy. Większość wsi posiada wodę z sieci wodociągowej. W mieście Suchowola z sieci wodociągowej korzysta 2,1 tys. mieszkańców (83,9%), natomiast ze zbiorczej sieci kanalizacyjnej 1,4 tys. (56,1%). Problem odpadów komunalnych rozwiązano poprzez system selektywnej zbiórki. Jego wprowadzenie poprzedzono odpowiednią kampanią informacyjno-edukacyjną. W gminie Suchowola zarejestrowanych jest 316 podmiotów gospodarczych, z czego 14 należy do publicznego sektora własności, a 302 ma prywatnych właścicieli. Suchowola słynie jako ośrodek ludowego tkactwa. Zabytki Suchowoli: * Klasycystyczny kościół pw. św. św. Piotra i Pawła z 1885 roku. * Wiatrak holenderski zbudowany ok. 1900 roku. * Szereg budynków z przełomu XIX/XX w. * Głaz i tablica informująca o środku Europy. * Łuk stalowy o ażurowej konstrukcji - element ołtarza polowego na lotnisku Krywlany w Białymstoku w czasie wizyty Papieża Jana Pawła II w 1991 roku.

Polecane firmy:

ul. Szkolna 1 lok. 46, Suchowola
tel. 857125207 , 607795622
eurodent@poczta.fm
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ EURODENT AGNIESZKA CIMOCHOWSKA - Logo