Rutka-Tartak


Rutka-Tartak - 1 Rutka-Tartak - 2
Władze samorządowe gminy: Wójt Gminy - Jan Racis Przewodniczący Rady - Andrzej Anuszkiewicz Urząd Gminy Rutka-Tartak ul. 3-go Maja 13 16-406 Rutka-Tartak tel. (0-87) 568-72-54 e-mail: ug_rutka_tartak@pro.onet.pl fax. (0-87) 568-72-55 Miejscowości należące do gminy Rutka-Tartak: Baranowo, Bondziszki, Ejszeryszki, Folusz, Ignatowizna, Jałowo, Jasionowo, Kadaryszki, Krejwiany, Kupowo, Lizdejki, Michałówka, Olszanka, Pobondzie, Postawele, Poszeszupie, Poszeszupie-Folwark, Potopy, Rowele, Rutka-Tartak, Sikorowizna, Smolnica, Trzcianka, Wierzbiszki. charakterystyka Gmina Rutka - Tartak położona jest w północnej części powiatu Suwałki, na obszarze Pojezierza Wschodniosuwalskiego, w otulinie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Od północnego - wschodu gmina graniczy z Litwą. Największą atrakcją tego terenu jest polodowcowy krajobraz z jeziorami: Pobondzie, Potopy, i Białe oraz z głębokimi i rozległymi dolinami Potopki i Szeszupy. Wieś Rutka - Tartak powstała w 1874 roku w wyniku połączenia dwóch miejscowości Rutka i Tartak. Tereny dzisiejszej gminy Rutka - Tartak leżały początkowo w kręgu oddziaływania kultury litewskiej i jaćwieskiej w centrum Puszczy Mereckiej. Od 1422 roku znalazły się w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pierwsi osadnicy byli drwalami, osocznikami, bartnikami, smolarzami lub rudnikami. Gmina Rutka Tartak powstała po raz pierwszy w 1973, po trzech latach została włączona do sąsiedniej gminy Wiżajny. Reaktywowano ją w roku 1984 istnieje do dziś. Część gminy jest zwodociągowana a wieś Rutka - Tartak posiada kanalzację sanitarną. W gminie działa mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków z reaktorem typu Hydrocentrum o przepustowości 150 m3/dobę z punktem zlewnym, odbiera ona ścieki z kolektora sanitarnego dla miejscowości Rutka - Tartak. W przyszłości odbierać będzie ścieki z planowanych do budowy kolektorów sanitarnych Jest to typowo rolnicza gmina. Grunty orne przeznaczono pod uprawę zbóż oraz pod uprawę ziemniaków i roślin pastewnych. W gminie nie uprawia się roślin przemysłowych. W gminie Rutka - Tartak funkcjonuje 375 podmiotów gospodarczych, 7 z nich należy do publicznego sektora własności, reszta stanowi własność prywatną. W gminie Rutka - Tartak są doskonałe warunki do rozwoju turystyki i agroturystyki. Urozmaicona rzeźba terenu umożliwia uprawianie różnych form turystyki, w szczególności pieszej, rowerowej i wodnej. Turysta może przenocować w kwaterach prywatnych albo na polach namiotowych. Warto zobaczyć: Rutka - Tartak: 1. Zabytkowy młyn wodny z 1926 r, (obecnie elektryczny). 2. Na cmentarzu obelisk poświęcony pamięci okolicznej ludności zamordowanej przez Niemców podczas II wojny. 3. We wsi kościół z lat 80-tych XX w. o kształcie łodzi - arki. Rowale - Punkt widokowy, z którego obejrzeć można piękny krajobraz. W 2002 r gmina zaczęła przygotowywać wstępny projekt zadania p.t. Wakacyjna Wioska Bałtów w miejscowości Pobondzie nad jeziorem Pobondzie. Założeniem przedsięwzięcia jest wykorzystanie go jako centrum edukacyjnego, rekreacyjnego oraz punktu węzłowego dla tras turystycznych pieszych i rowerowych, a także dalszych wycieczek.

Polecane firmy:

ul. Suwalska 36, Jeleniewo
danielkoneszko@op.pl
ul. 3 Maja 15, Rutka-Tartak
tel. 875687268
phuedkar@vp.pl