stomatologia osób z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS


stomatologia osób z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS:

stomatologia osób z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS:

ul. Żurawia 14, Białystok
tel. 857409500
szpzak@fastmail.pl