ul. Broniewskiego Władysława 14 15-959 , Białystok woj. podlaskie pow. Białystok miasto
tel. 856512167 - Telefon do Szkoły 856513479 - Telefon do Szkoły 856512534 - Telefon do Centrum
email: zsmbialystok@wp.pl ckpzsmbialystok@op.pl www: http://www.mechaniak.com.pl http://www.ckpzsm.pl
Godziny otwarcia: Pon: 07:30-18:00 Wto: 07:30-18:00 Śro: 07:30-18:00 Czw: 07:30-18:00 Pią: 07:30-18:00 Sob: Nieczynne
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 2 - 1
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 2 - 2
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 2 - 3
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 2 - 4
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 2 - 5
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 2 - 6
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 2 - 1 mini
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 2 - 2 mini
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 2 - 3 mini
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 2 - 4 mini
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 2 - 5 mini
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 2 - 6 mini


SZKOŁA MECHANICZNA

NAJSTARSZA SZKOŁA TECHNICZNA NA PODLASIU


Misją Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Białymstoku jest organizowanie zajęć specjalistycznych w systemie szkolnym i kursowym dla uczniów i nauczycieli, ale także osób dorosłych pragnących podnieść swoje kwalifikacje. Stwarzamy każdemu warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości. Realizując ideę uczenia się przez całe życie, włączamy się w budowę społeczeństwa opartego na wiedzy.

OFERTA EDUKACJYJNA SZKOŁY


Technikum Mechaniczne - 4 letnie
Zawód: Technik mechanik
Kwalifikacja:

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
Użytkowanie obrabiarek skrawających
Zawód: Technik mechatronik.
Zawód: Technik pojazdów samochodowych.
Szkoła branżowa 1 stopnia - 3 letnia
Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych
Zawód: Elektromechanik pojazdów samochodowych
Zawód: Blacharz samochodowy
Zawód: Kierowca mechanik
Kształcenie dorosłych
Kwalifikacyjne kursy zawodowe ----- BEZPŁATNE ! -----
https://www.mechaniak.com.pl/uczniowie-sluchacze/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe
Technik pojazdów samochodowych
Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Technik mechanik
Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
Użytkowanie obrabiarek skrawających
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Tryb nauczania
 • zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu (sobota- niedziela)Szkoła oferuje:
- 23 koła zainteresowań m.in. informatyczne, techniczne integracji z UE
- własną orkiestrę
- kabaret
- sekcje piłki nożnej, siatkówki, koszykówki


Kursy, szkolenia i egzaminy
Zdobyte w Centrum wiadomości i umiejętności potwierdzone certyfikatami umożliwią uczniom, słuchaczom i kursantom znalezienie pracy na rynku krajowym i europejskim.


1.Kursy spawalnicze
tel. 85 65 12 534, 601 484 568
SZKOŁA

 • Kurs na podstawowe uprawnienia spawalnicze w zakresie spawania gazowego, zakończony egzaminem dającym uprawnienia spawalnicze,
 • Kurs na podstawowe uprawnienia spawalnicze w zakresie spawania elektrycznego elektrodą otuloną, zakończony egzaminem dającym uprawnienia spawalnicze,
 • Kurs na podstawowe uprawnienia spawalnicze w zakresie spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów (MAG, MIG), zakończony egzaminem dającym uprawnienia spawalnicze,
 • Kurs na podstawowe uprawnienia spawalnicze w zakresie spawania elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (TIG), zakończony egzaminem dającym uprawnienia spawalnicze.

2. Kursy programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC)
tel. 85 65 12 534, 601 484 568
SZKOŁA

 • Zajęcia symulacyjne OSN. Obsługa symulatora obrabiarki CNC, zapoznanie z podstawami programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, zapoznanie z narzędziami do programowania OSN,
 • Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - tokarki TNC i frezarki FNC (Obrabiarki HAAS).

3.Komputerowe wspomaganie projektowaniatel. 85 65 12 534, 601 484 568
 • Obsługa programu i podstawy tworzenia dokumentacji technicznej. Uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie obsługi programu AutoCAD 2000, Solid Edge oraz podstawy tworzenia dokumentacji technicznej.

4.Kursy komputerowe
tel. 85 65 12 534, 601 484 568
 • Podstawy obsługi komputera. Nabycie umiejętności samodzielnej pracy na komputerze. Zapoznanie z komputerem i podstawowymi urządzeniami wejścia - wyjścia. System operacyjny WINDOWS,
 • Wykorzystanie technik komputerowych, praca z edytorem tekstu i arkuszem kalkulacyjnym. Samodzielna obsługa programów przydatnych w pracy administracyjnej.

SZKOŁA


5.Kursy okresowe dla diagnostów
tel. 85 65 13 997, 795 515 150
 • Przeprowadzane w oparciu o rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (diagnosta wykonujący badania techniczne musi nie rzadziej niż co dwa lata uczestniczyć w okresowym szkoleniu uzupełniającym) z dnia 28 listopada 2002r. (Dz. U. Nr 208 z 12 grudnia 2002r. poz. 1769 § 4, pkt 1).

6.Kursy komputerowej diagnostyki samochodowej
tel. 85 65 13 997, 795 515 150
 • Przeprowadzane w celu podniesienia kwalifikacji diagnostów pracujących na stacjach kontroli pojazdów w zakresie komputerowej diagnostyki samochodowej.

7. Kursy pomocy przedmedycznej
tel. 85 65 13 997, 795 515 150
 • Celem kursu jest zapoznanie uczestników z typowymi objawami najczęściej występujących obrażeń i zasadami postępowania z poszkodowanym. Kurs pomaga zapamiętać najważniejsze reguły zachowania się w nagłych wypadkach.

8.Kursy ratownictwa medycznego
tel. 85 65 13 997, 795 515 150
 • Kurs porusza zagadnienia związane z bezpieczeństwem publicznym, współpracą ze służbami ratowniczymi, planowaniem zabezpieczenia działań ratunkowych w sytuacjach kryzysowych. Organizowany we współpracy z Państwową Strażą Pożarną.

9. Szkolenia wstępne, podstawowe i okresowe w zakresie bhp
tel. 85 65 13 997, 795 515 150
 • Przeprowadzane dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz pracowników administracyjno-biurowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.10. Organizowane i przeprowadzane we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży zewnętrzne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.


CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Nr 2 w Białymstoku
PROFIL MECHANICZNY
1. Obróbka ręczna:
 • trasowanie, piłowanie, gięcie i prostowanie, cięcie, wiercenie, rozwiercanie, pogłębianie, gwintowanie, nitowanie.

2.Obróbka skrawaniem:
Tokarki:
 • toczenie zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni walcowych i stożkowych,
 • toczenie powierzchni kształtowych, nacinanie gwintów metrycznych, calowych, trapezowych,

Frezarki:
 • frezowanie powierzchni płaskich, rowków oraz powierzchni kształtowych,
 • frezowanie z wykorzystaniem podzielnicy oraz stołu obrotowego,
 • obwiedniowe frezowanie kół zębatych,

Szlifierki i ostrzałki:
 • szlifowanie powierzchni walcowych zewnętrznych i wewnętrznych,
 • szlifowanie powierzchni płaskich, ostrzenie narzędzi skrawających.

Obrabiarki sterowane numerycznie:
 • frezowanie różnych powierzchni na obrabiarkach OSN
  Frezarki: BT 1050, HAAS TM1p, HAAS Mini Mill
 • toczenie różnych powierzchni na obrabiarkach OSN
  Tokarki: RAYO 165, HAAS ST10 - szt.2

3.Obróbka cieplna:
 • hartowanie, odpuszczanie, wyżarzanie, pomiary twardości.

4.Spawalnictwo:
 • spawanie gazowe, łukowe elektrodami otulonymi, spawanie w osłonach gazów (MAG, MIG, TIG),
 • lutowanie twarde, cięcie termiczne i plazmowe, zgrzewanie.

6.Montaż:
 • demontaż, naprawa, montaż zespołów i mechanizmów.PROFIL SAMOCHODOWY
1.Stacja kontroli pojazdów:
 • okresowe badania techniczne wszystkich pojazdów samochodowych
 • samochody osobowe, ciężarowe, specjalne, autobusy,
 • okresowe badania techniczne przyczep, naczep, motocykli,
 • okresowe badania techniczne ciągników rolniczych.

Wyposażenie SKP (linia MAHA) pozwala precyzyjnie określić stan techniczny pojazdu:
 • ocena prawidłowości ustawienia kół jezdnych
 • stan układu hamulcowego
 • stopień przyczepności zawieszenia do podłoża
 • stopień zanieczyszczenia spalin
  2. Stanowiska napraw pojazdów:
  • skrzyni biegów i napędu,
  • napraw silników,
  • zawieszenia i układu hamulcowego,
  • geometrii zawieszenia i regulacji,
  • wymiany oleju i płynów,
  • blacharsko-lakierniczych,
  • elektromechaniki.

  3. Pracownia napraw i obsługi pojazdów ciężarowych "SCANIA",
  4.Lakiernia,
  5.Myjnia samochodowa.


  PRODUKCJA I USŁUGI

  Centrum oferuje wykonanie po konkurencyjnych cenach:

  1. Części zamiennych do różnego rodzaju maszyn i urządzeń:
  • koła zębate,
  • różnego typu wałki,
  • różnego typu śruby i nakrętki,
  • tuleje, pierścienie, kołnierze,
  • inne wg potrzeb zamawiającego,

  2. Dysponujemy wolnymi mocami przerobowymi w zakresie:
  • obróbki tokarskiej,
  • obróbki frezarskiej, obróbki szlifierskiej,
  • obróbki na obrabiarkach CNC (frezarka FNC, tokarka TNC),
  • obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej,
  • prac ślusarskich i spawalniczych,
  • prac wiertarskich,
  • przecinania metali na piłach taśmowych,
  • innych wg potrzeb zamawiającego,

  3. Wykonujemy:
  • kraty, bramy (również przesuwne), ogrodzenia,
  • konstrukcje metalowe i różnego typu zabudowy metalowe,
  • kłódki uniwersalne (kilka typów),
  • ławki szkolne i parkowe,
  • kosze na śmieci,
  • badania techniczne pojazdów mechanicznych do 3,5 tony w tym zasilanych gazem,
  • naprawy pojazdów mechanicznych,
  • mycie i sprzątanie pojazdów,

  4. Nasze atuty to:
  • 100 - letnia tradycja,
  • fachowa kadra nauczycielska i pracownicza,
  • dobre wyposażenie w sprzęt i obrabiarki,
  • wiele obrabiarek wyposażonych w układy optoelektroniczne.  PRAKTYKI ZAWODOWE
  Praktyki zawodowe organizowane w uzgodnionych okresach roku szkolnego oraz wakacji, mogą obejmować całe klasy lub grupy w zależności od realizowanych tematów w czasie od 1 do 8 tygodni.

  1. Zapoznanie ze schematem organizacyjnym zakładu.
  2. Zapoznanie z organizacją biura technicznego i obiegiem dokumentacji.
  3. Komputerowe wspomaganie pracy technologa. Zajęcia na działach produkcyjnych i salach ćwiczeń - tematy realizowane w zależności od zawodu i specjalności.
 • ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO

  AGD plastiki, garnki, akcesoria

  BUDOWLANA

  Bramy i ogrodzenia

  BRAMY GARAŻOWE UCHYLNE
  BRAMY METALOWE
  BRAMY PARKANOWE
  BRAMY PRZEMYSŁOWE
  BRAMY PRZESUWNE
  BRAMY SEGMENTOWE
  OGRODZENIA METALOWE
  PŁOTY METALOWE
  BRAMY WJAZDOWE
  PRZĘSŁA OGRODZENIOWE

  Budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe

  KONSTRUKCJE STALOWE

  Pokrycia i akcesoria dachowe

  OBRÓBKA BLACHARSKA
  OBRÓBKA MECHANICZNA

  HUTNICZO METALOWA

  Galanteria metalowa

  KŁÓDKI
  NAKRĘTKI KWASOODPORNE
  ŚRUBY DWUGWINTOWE
  ŚRUBY HAKOWE
  ŚRUBY KWASOODPORNE
  ŚRUBY
  NAKRĘTKI DO ŚRUB

  Hutnictwo stali

  ŁAWKI METALOWE
  KOŁNIERZE STALOWE

  Obróbka skrawaniem

  OBRÓBKA METALI SKRAWANIEM
  CIĘCIE BLACH
  PRZECINANIE METALI
  CIĘCIE METALI KOLOROWYCH
  CIĘCIE METALI
  CIĘCIE STALI
  CIĘCIE POPRZECZNE BLACH

  Obróbka plastyczna i cieplna

  OBRÓBKA METALI CIEPLNA
  OBRÓBKA METALI CHEMICZNA
  OBRÓBKA METALI PLASTYCZNA

  Spawalnictwo

  SPAWANIE STALI NIERDZEWNEJ
  SPAWANIE W OSŁONIE GAZOWEJ
  SPAWANIE RUR STALOWYCH

  Kowalstwo artystyczne, ślusarstwo

  ŚLUSARSTWO
  WIERCENIA W METALU

  MASZYNY, URZĄDZENIA, WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE

  Przemysłu metalowego i hutniczego

  KOŁA ZĘBATE
  PIERŚCIENIE TŁOKOWE

  MOTORYZACYJNA

  Blacharstwo i lakiernictwo samochodowe

  Diagnostyka samochodowa

  DIAGNOSTYKA AMORTYZATORÓW
  DIAGNOSTYKA GEOMETRII KÓŁ
  DIAGNOSTYKA NADWOZI
  DIAGNOSTYKA PODWOZI
  DIAGNOSTYKA SAMOCHODÓW
  DIAGNOSTYKA ZAWIESZENIA
  PRZEGLĄDY TECHNICZNE

  Elektryka i elektronika samochodowa

  Myjnie samochodowe

  Samochody osobowe i dostawcze

  SAMOCHODY OSOBOWE

  Części zamienne do samochodów osobowych i dostawczych

  UKŁADY HAMULCOWE
  TULEJE ROZRUSZNIKA
  TULEJE RESORÓW
  TULEJE AMORTYZATORÓW

  NARZĘDZIA

  Ślusarskie

  STOŁY ŚLUSARSKIE

  NAUKA, OŚWIATA

  Kursy, szkolenia

  KURSY JĘZYKÓW OBCYCH
  KURSY KOMPUTEROWE
  KURSY NA SPAWACZA
  KURSY PRAWA JAZDY
  KURSY OBSŁUGI PILAREK
  KURSY DLA KADRY ROBOTNICZEJ
  KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO
  KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO
  KURSY JĘZYKA ROSYJSKIEGO
  NAUKA JAZDY
  KURSY POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
  KURSY CNC

  Szkolnictwo

  SZKOŁY ŚREDNIE PUBLICZNE
  SZKOŁY ZAWODOWE PUBLICZNE

  OCHRONA, ZABEZPIECZENIA

  Zabezpieczenia antywłamaniowe obiektów

  KRATY ZABEZPIECZAJĄCE

  PORZĄDKOWA

  Porządkowe usługi

  ROLNICTWO, SADOWNICTWO, OGRODNICTWO

  Architektura ogrodowa

  ŁAWKI OGRODOWE
  ŁAWKI PARKOWE

  LEGENDA: